Ik bied met betrekking tot faalangst zowel individuele trainingen in de praktijk als groepstrainingen op scholen aan. Wilt u meer informatie over de groepstrainingen voor scholen, dan kunt u contact met mij opnemen. 

Doel
De faalangst-training heeft als doel kinderen te ondersteunen bij het beter leren omgaan met hun faalangst. Of anders gezegd: de spanning voor kinderen weer hanteerbaar te maken. Een bepaalde mate van spanning werkt vaak positief op een te leveren prestatie. Maar als de spanning te hoog oploopt, zie je dat de prestatie terugvalt. In de woorden van een leerling: "Ik wist niets meer, ik sloeg helemaal dicht" .

In de training gaan kinderen antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat zijn mijn angsten of waar word ik zenuwachtig van?
  • Wat zijn mijn kwaliteiten en waarvoor kan ik die gebruiken?
  • Hoe voelt angst in mijn lichaam?
  • Hoe kan ik me ontspannen?
  • Wat is de kracht van het denken?
  • Hoe kan ik mijn negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten?
  • Hoe maak ik een stappenplan om angst en onzekerheid te overwinnen?

Na het volgen van de training kunnen kinderen beter met moeilijke,  faalangst-opwekkende situaties omgaan, waardoor ze zich prettiger en zelfverzekerder voelen.

Opzet van  de groepstraining
De training wordt gegeven aan kinderen in de basisschoolleeftijd. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten, een intake- en eindgesprek met kind en ouders, en een groepsbijeenkomst met ouders. Tijdens deze ouderbijeenkomst wordt aandacht besteed aan de inhoud van de faalangsttraining, psycho-educatie , en op wat voor manier ouders hun faalangstige kind kunnen ondersteunen.

Faalangst