Zowel aan de aan de buitenkant als aan de binnenkant maken jongeren op  lichamelijk, cognitief en sociaal emotioneel gebied enorme ontwikkelingen door. Daarnaast worden ze ook nog continu uitgedaagd en verleid door de moderne samenleving.  Veel jongeren willen steeds “alles” volgen, continu online zijn en in contact staan met elkaar.  Er is de laatste tijd veel aandacht voor stress onder jongeren en het toenemend aantal burn-outs onder jongeren.

Een van de ontwikkelingstaken van een puber is een autonoom persoon te worden.  Kinderen gaan met de puberteit een nieuwe fase in;  ze gaan anders doen, denken  en voelen.  Ze gaan eigen grenzen opzoeken en zich steeds meer los maken van hun ouders en nieuwe emotionele bindingen aan met leeftijdgenoten.
Er is de laatste jaren veel aandacht voor de ontwikkeling van het puberbrein.  In tegenstelling tot oude opvattingen blijkt dat hersenen pas in het 25ste levensjaar volgroeid zijn. Met een frontaalkwab die nog volop in ontwikkeling is, is beter te begrijpen dat jongeren (nog)niet goed kunnen plannen/organiseren/ prioriteiten stellen/ anticiperen en problemen oplossen. Daarom hebben jongeren  juist behoefte aan structuur en aan duidelijke grenzen, en aan begeleiding  bij leren focussen.  Ouders maken zich zorgen over  met wie hun kind (virtueel) omgaat, over schoolprestaties, alcohol & drugs, uitgaan,tijden van thuiskomen,  ongewenste (virtuele) seksuele intimiteiten, en of alle ‘sociale media-internet-games’  soms niet gewoon een beetje te veel van het goede zijn.

Pubers begeleiden: dat is vallen en opstaan. Veel ouders vinden “loslaten” in combinatie met structuur bieden, grenzen bepalen/stellen,  ingewikkeld. Het is  ook lastig, omdat pubers met name bezig zijn met het oprekken van de grenzen en ouders met name bezig zijn met het beheersbaar houden. Pubers geven aan van alles zelf te kunnen, maar soms overschatten zij zichzelf en hebben eigenlijk op veel fronten regelmatig begeleiding nodig. Oprechte aandacht hebben voor datgene wat hen bezighoudt, voor hun gevoelens en rekening houden met hun wisselende humeur draagt bij aan het creëren van verbinding met uw puber.
Het met jezelf worstelen op weg naar zelfstandigheid is een normaal proces, maar sommige pubers lopen daarbij tegen dermate grote problemen op  dat zij en/of hun ouders daarbij wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.