Wat vindt u dat uw kind geleerd heeft?
 • “vooral bewustwording en daardoor staat ze zelfbewuster in haar schoenen”
 • “Hij wordt weer opgehaald door vriendjes”
 • “we hebben ons “oude” kind weer terug. Een vrolijk mannetje. Hij kan nu beter voor zichzelf opkomen en heeft meer lef”
 • “zich te gedragen als een pauw en na te denken over haar handelen als zij boos is . Het stoplicht werkt echt”
 • “beter van haar af te bijten als ze geplaagd wordt”
 • “dat ze niet de enige is die ergens last van heeft; dat ze zelf invloed kan uitoefenen. Vertelt nu veel meer thuis”
 • “voor zichzelf opkomen, samenwerken en sorry zeggen”
 • “dat is voor ons nog niet direct zichtbaar. Zij voelt zich wel steviger en heeft het gevoel beter voor zichzelf op te kunnen komen”
 • “haar houding tegenover andere kinderen is sterker geworden. Zij durft zich in gezelschap beter te uiten. Zij gaat met meer plezier naar school, omdat zij zich iets minder zorgen maakt
 • “kan zich meer verplaatsen in gevoelens/emoties/gedachten van anderen in situaties. Denkt niet meer alleen vanuit zijn eigen behoefte”
 • ‘’ons kind heeft meer zelfvertrouwen gekregen en is weerbaarder geworden”
Wat heeft u zelf opgestoken van de begeleiding en de oudergesprekken?
 • we hebben handvaten gekregen om dingen aan te pakken en bespreekbaar te maken”
 • ‘’waardevol om emoties te benoemen en een plek te geven”
 • “er te zijn voor ons kind en echt naar hem luisteren’’
 • “positieve dingen benoemen”
 • “het gevoel dat we op de goede weg zijn”
 • “dat we ons kind meer moeten loslaten en meer verantwoordelijkheid bij hem moeten leggen. Dat hij ook de kans moet krijgen zelf te beslissen”
 • “bewuster complimenten geven en zelf niet te fel reageren op boze reacties van ons kind”
 • “niet alles meer voor haar regelen”
Wat is uw mening over de begeleiding in het algemeen?
 • “professioneel, maar ongedwongen”
 • “fijn dat het contact zo goed was dat mijn kind dingen durfde te vertellen”
 • “fijn dat je echt de tijd neemt voor iemand”
 • “uiteindelijk heeft hij door je begeleiding een stukje muur afgebroken”
 • “goed qua opzet, informatievoorziening en zorgvuldigheid”
 • “laagdrempelig. Ons kind heeft zich altijd veilig gevoeld, terwijl er toch gevoelige zaken, waar ze thuis niet makkelijk over praat, aan de orde zijn geweest”