Na aanmelding via de mail maak ik een afspraak voor een intakegesprek met beide ouders/verzorgers. U ontvangt voorafgaand aan dit gesprek een vragenlijst. Ik wil graag een zo breed mogelijk beeld krijgen van uw kind, de reden van aanmelding en de situatie. Tijdens het intakegesprek nemen we de tijd om samen te kijken hoe we uw kind het beste kunnen gaan begeleiden. U ontvangt een schriftelijke behandelovereenkomst waarin de zakelijke aspecten zijn vastgelegd. Van beide ouders is een handtekening nodig voordat met begeleiding van uw kind kan worden gestart. Daarna volgt snel de kennismakingssessie met uw kind. Ik probeer de hulpvragen van ouders en kind zo helder mogelijk te krijgen. Regelmatig werk ik met (een van) de ouders en kind samen in een (of meer)sessie(s).
Na vijf sessies koppel ik mijn bevindingen terug in een oudergesprek. Ouders spelen natuurlijk een belangrijke rol in het leven van hun kind en daarom worden ouders actief betrokken bij de begeleiding. Soms zijn er al positieve veranderingen waarneembaar. Tijdens de oudergesprekken is er aandacht voor de problemen die ouders/ verzorgers tegenkomen bij de opvoeding. Ouders krijgen meer inzicht in de effecten van hun opvoeding op het zelfvertrouwen, de weerbaarheid of het gedrag van hun kind. En we maken afspraken over het eventuele verdere verloop van de begeleiding. Soms heb ik ook contact met de leerkracht, maar alleen na uw toestemming.
Bij complexe problematiek verwijs ik, na overleg met ouders door naar huisarts, voor andere vorm van begeleiding.

DSC01789