_MG_7733

Marieke Rozemeijer

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Marieke Rozemeijer-Bijman. Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen, waarvan de eerst inmiddels op kamers woont. Ik ben kinder- en jeugdtherapeut. Daarvoor heb ik als sociaal geografe diverse beleids- en projectfuncties gehad. Steeds vaker kwam echter mijn vroegere passie naar voren om met kinderen te werken. Met name in de sport was ik altijd met kinderen bezig (trainen geven, jeugdredactie, jeugdkampen organiseren en begeleiden). Ook heb ik tijdens mijn studie gekozen voor oriëntatie op het onderwijs en les gegeven op een middelbare school. Ik heb mijn hart gevolgd en heb het roer omgegooid. In 2007 heb ik de post HBO-opleiding voor integratieve kinder- en jeugdtherapie afgerond. Ik heb een eigen praktijk in Santpoort-Noord, waarin ik met veel plezier en passie kinderen, jongeren en ouders begeleid. Ik vind het fijn om kinderen te zien groeien en ouders een stapje verder te kunnen helpen. Elk kind is weer anders; geen ouderstel is hetzelfde. Dat maakt dit vak zo interessant. Ik vind het ook boeiend om met kind en ouders samen in een sessie te werken. Spelenderwijs kunnen dan patronen tussen ouder(s) en kind zichtbaar worden die in de loop der jaren zijn ontstaan. Samen met ouders gaan we dan op zoek naar wat wél werkt. Soms heeft een kind recht op ongelijke behandeling om gelijke kansen te krijgen. Samen met een psycholoog heb ik een aantal jaar de door ons ontwikkelde DDE-weerbaarheidstraining gegeven. Daarbij wordt spelenderwijs gewerkt aan het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid bij kinderen. Ook geef ik een faalangstreductietraining, waarbij een kind leert zijn faalangst aan te pakken. Ik begeleid nu met name individueel kinderen en jongeren, waarbij ik wel gebruik maak van oefeningen/opdrachten uit deze groepstrainingen. Ik werkte als vrijwilliger onder andere voor het mentorenproject “School = Cool” Velsen. Daarbij wordt wekelijks een leerling begeleid in de onderbouw van het middelbaar onderwijs (die door persoonlijke omstandigheden een verhoogde kans heeft op schooluitval).